Inkubator NGO

Szkolenie
rozwojowe

Szkolenia w Inkubatorze  NGO to działania mające na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz przygotowanie do pracy w oparciu o dostępną wiedzę i diagnozę otoczenia.

Dzięki szkoleniom organizacje będą potrafiły pozyskiwać środki nie tylko ze środków samorządowych, ale również z trudniejszych źródeł tj. np.: NOWEFIO, ministerialne, LGD itp. Wiedza to też możliwość realizowania projektów partnerskich.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu:
 •  Identyfikowania źródeł finansowania,
 • Jak napisać dobry projekt, realizować go i rozliczyć,
 •  Planowanie projektu społecznego i praca metodą projektową,
 •  Wypełnienie wniosku o dotację krok po kroku,
 •  Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja,
 • Prawno-formalne aspekty działania NGO,
 • Księgowość w organizacji,
 • Planowanie działań organizacji pozarządowej,
 • Promocja w organizacji pozarządowej,
 • Pozyskanie partnera biznesowego,
 • Współpraca z administracją publiczną,
 • Marketing budowa wizerunku – wystąpienia publiczne,
 •  Wolontariat w organizacji,
 •  Fundraising w organizacji,
 • Jak wykorzystać w działaniach narzędzia on-line w czasie COVID-19.
Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo Lokalne

29.09.2023 r. o godz. 10.00 w ramach projektu ,,biNGO Braniewski Inkubator NGO" -  w Braniewie...

Godziny otwracia

Od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Środa 11:00 – 19:00

Gdzie jesteśmy

 Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

E-mail

a.szydlowska@instytutbraniewo.pl

Numer telefonu

Wsparcie utrzymania miejsc pracy w Stowarzyszeniu dzięki otrzymanej Subwencji Finansowej z PFR

Newsletter

realizacja: virtualmedia.pl

Skip to content