29.09.2023 r. o godz. 10.00 w ramach projektu ,,biNGO Braniewski Inkubator NGO” –  w Braniewie odbyło się ostatnie już szkolenie ,,Partnerstwo Lokalne”. Szkolenie było skierowane  do Organizacji Pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy  prowadzącej Anecie za poświęcony czas,  garść wiedzy i miła atmosferę. Partnerstwo Lokalne jest podstawą działalności NGO, KGW, grup nieformalnych itp. To budowanie sieci współpracy pomiędzy organizacją, mieszkańcami i lokalnymi podmiotami.

Cel – włączenie  lokalnych zasobów w wspólny proces który poprowadzi do pozytywnej zmiany w danej grupie czy społeczności lokalnej.

Cel – dobrowolna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści.

Skip to content