Wspieramy rozwój

rodzina, zawód, pasja

Media Aktywni

Stawiamy na samorozwój oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Naszym celem jest tworzenie i prowadzenie mediów, poruszanie tematów dotyczących naszych rówieśników oraz przedstawianie naszego spojrzenia na sprawy lokalne.

Dom sąsiedzki – centrum BIR

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz

Rozwój rodziny w powiecie braniewskim

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Braniewski instytut rozwoju zatrudnienia

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno – zawodowe osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

O Nas

Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju jest organizacją pozarządową, działającą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizuje działania wspierające rozwój rodziny oraz ekonomię społeczną.

Braniewski Instytut Rozwoju obecnie realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz działańna rzecz organizacji pozarządowych

Godziny otwarcia

Od pon. do pt. – 8:00 – 15:00

Gdzie jesteśmy

Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

E-mail

Numer telefonu

721-495-445

Rozwój rodziny

Działania prowadzone w ramach projektu skierowanego do rodzin w powiecie braniewskim

U

Diagnoza Potrzeb

Poradnictwo Specjalistów

Wsparcie Psychologiczne

Warsztaty Komunikacji

Szkoła dla Rodziców

Wyjazdy Rodzinne

Pracownia Rodzinna

Klub Młodzieżowy

Klub Rozwoju Kobiet

Spotkania ,,To mnie kręci''

Pikniki Rodzinne

Ogród Społeczny

Najbliższe Wydarzenia

Terminarz prowadzonych naborów, rekrutacji i wydarzeń

Rekrutacja do projektu „Braniewski Instytut Rozwoju Zatrudnienia”
Rekrutacja do projektu „Braniewski Instytut Rozwoju Zatrudnienia”

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe 46 osób w wieku 18- 64 lat - biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem,...

Godziny otwracia

Od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00

Gdzie jesteśmy

 Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

Numer telefonu

721-495-445

Wsparcie utrzymania miejsc pracy w Stowarzyszeniu dzięki otrzymanej Subwencji Finansowej z PFR

Newsletter

realizacja: virtualmedia.pl

Skip to content