rodzina, zawód, pasja

wspieramy rozwój

OBECNE
 
PROJEKTY

Braniewski Instytut Rozwoju obecnie realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz działańna rzecz organizacji pozarządowych

Rozwój
 
Rodziny

Działania prowadzone w ramach projektu skierowanego do rodzin w powiecie braniewskim

DIagnoza potrzeb
Poradnictwo specjalistów
Wsparcie psychologiczne
Warsztaty komunikacji
Szkoła dla rodziców
Wyjazdy rodzinne
Pracownia Rodzinna
Klub młodzieżowy
Klub Rozwoju Kobiet
Spotkania "To mnie kręci!"
Pikniki rodzinne
Ogród społeczny
najbliższe 
 
Wydarzenia

Terminarz prowadzonych naborów, rekrutacji i wydarzeń

listopad 2021

do

30

Trwa nabór do projektu biNGO - Braniewski Inkubator NGO 🙂

Projekt skierowany do organizacji pozarządowych z powiatu braniewskiego (stowarzyszeń, fundacji, kgw i innych).

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie organizacji poprzez:

- wsparcie Animatora

- doradztwo specjalistyczne, w tym księgowe

- szkolenia rozwojowe (np. pozyskiwanie środków, rozliczanie projektów, marketing, itd.)

- udostępniamy zaplecze biurowe wraz ze sprzętem,

- organizacja pikników i inicjatyw, 

Rekrutacja do 30 listopada 2021 r.

a.szydlowska@instytutbraniewo.pl

listopad 2021

do

30


Trwa nabór do projektu rodzinnego - ostatnie miejsca 🙂

Projekt skierowany do osób z całego powiatu braniewskiego: 

-osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

-osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bądź PO PŻ, 

-osoby niepełnosprawne i członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 

-osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

-rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

-wychowankowie ośrodków szkolno-wychowawczych 

-osoby niesamodzielne

Rekrutacja do 30 listopada 2021 r.

Tel. 723 441 289 E-mail: rodzina.instytut@gmail.com

Wrzesień 2021

od

20

Zajęcia w Domu Sąsiedzkim w Braniewie

Twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Klub młodzieżowy, Pracownia Rodzinna oraz Klub Rozwoju Kobiet. Warsztaty tematyczne i spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Realizacja inicjatyw sąsiedzkich - pikniki rodzinne, rajdy piesze i rowerowe, ogród społeczny.
Zajęcia dostępne bezpłatnie dla każdego - prosimy tylko zapisać się na wybrane zajęcia.

Pl. J. Piłsudskiego 5 w Braniewie, od Wtorku do Soboty

Harmonogram zajęć i spotkań dostępny tutaj 🙂

View All
Odezwij się
 
do nas

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w naszych działaniach - zadzwoń / napisz / przyjdź

Napisz

Adres

Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

Email

Telefon