Zadanie skierowane do młodzieży. Zakłada wzrost partycypacji publicznej przez tworzenie mediów obywatelskich, edukacji i dialogu obywatelskiego czy solidarności wielopokoleniowej.
1. Warsztaty dziennikarstwa obywatel, przygotowanie do prowadzenia mediów oraz kampanii promującej partycypację Weź sprawy w swoje ręce.
2. Wizyta studyjna w wybranej instytucji medialnej (radio, tv)- zajęcia z komunikacji społ. i medialnej, autoprezentacji.
3.Warsztaty partycypacji publicznej
4. Kawiarenki Obywatelskie i Debaty
Zapraszamy młodzież w wieku 15- 20 z powiatu braniewskiego.

 

Rekrutacja do stycznia 2023.
kontakt.instytut@gmail.com

Skip to content