W ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO” w dniu 19.08.2023r, odbyło się szkolenie „Budowanie zespołu i zarządzanie w NGO”.

Szkolenie było skierowane do Organizacji Pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie poprowadziła Marta Florkowska Animatorka społeczności lokalnych, trenerka (Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP), doradca ds. organizacji pozarządowych, koordynator i zarządzająca zespołami projektowymi.

Skip to content