I Debata Młodzieżowa połączona z Piknikiem w powiecie braniewskim „Przyszłość Dla Was z Nami” w myśl nowelizacji Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym dot. Rad Młodzieżowych.

Zapraszamy na Piknik Obywatelski połączony z Debatą Młodzieżową o sprawach moich, twoich i sprawach wspólnych. Debata z udziałem młodzieży, polityków, organizacji pozarządowych, Rad Seniorów, sołtysów, społeczności lokalnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i dyskusji- będzie nie tylko dobre jedzonko, ale też przestrzeń do integracji.

Krzewno – 15 .06.2022 r, świetlica gminna godz. 18.00

Skip to content