O co nam chodzi ?

Mamy różne zainteresowania, ale jedno wspólne – dziennikarstwo. „Jesteśmy głosem młodego pokolenia. Tworzymy i prowadzimy media, poruszając tematy dotyczące naszych rówieśników oraz przedstawiamy nasze spojrzenie na sprawy lokalne” – mówi lider grupy ,,MediaAktywni” Wojciech Wasilewski.

MediaAktywni to projekt mający na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi
i poszerzenie ich wiedzy z różnych dziedzin dziennikarstwa obywatelskiego. W związku z tym Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju zorganizował, zgodnie z założeniami projektu cykl warsztatów, kawiarenek obywatelskich oraz wizyty studyjne w instytucjach medialnych.

My, jako młodzi ludzie, mamy nie tylko swoje potrzeby, ale też liczne pomysły na zmianę swojego otoczenia. Działamy w naszym studio, które znajduje się w siedzibie Braniewskiego Instytutu Rozwoju w Braniewie – relacjonuje Weronika Majek, członek grupy.
Co zainspirowało nas do uczestnictwa w tym projekcie? Być może dla wielu z nas była to chęć rozwijania naszych pasji i zainteresowań – mówi Joanna Gursztyn.

Dążymy do samorozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Przeprowadzamy wywiady, piszemy artykuły, aby zgłębiać rzeczywistość z wielu interesujących nas dziedzin, od kwestii społecznych, poprzez kulturę, sport, aż po psychologię młodzieży. Skupiamy się również na wydarzeniach szkolnych i organizujemy debaty dopowiada Weronika.
Chcemy, żeby nasze działania przyczyniły się do aktywizacji młodych ludzi na rzecz społeczności miast i wsi naszego powiatu – dodaje Tymoteusz Duda.
Mieliśmy okazję wziąć udział w różnorodnych warsztatach. Podczas warsztatów dziennikarskich z Wojciechem Andrearczykiem, z Portalu Braniewo, uczyliśmy się jak rzetelnie przekazywać informacje medialne. 

Umiejętnościami budowania marki osobistej i autoprezentacji podzielił się z nami Robert Motyka z kabaretu „Paranienormalni”, prezenter telewizyjny i radiowy, aktor. Profesjonalizm oraz pasja Bartosza Rybaczewskiego z Polsat News przybliżyły nam świat telewizji oraz zagadnienia z zakresu realizacji video.  Wskazówkami posługiwania się obiektywem w fotografii, podzieliła się z nami Natalia Cieślewicz, studentka ASP w Gdańsku. Elwira Kowalska z Dziennika Elbląskiego nauczyła nas obycia w mediach społecznościowych i pokazała ich wady i zalety. Mieliśmy również szansę uczestniczyć w cyklu warsztatów partycypacji publicznej. Sylwia Warzechowska z „Pozarządowca”, prowadziła z nami warsztaty na temat kultury społecznej i medialnej. Rozważaliśmy to, jaką rolę odgrywamy jako młodzi dziennikarze w kształtowaniu rzeczywistości. O ważności konsultacji społecznych i zasadach ich organizowania opowiedziała nam Kamila Kornacka z Dziennika Elbląskiego.

Dużo wiedzy zdobyliśmy od naszych gości na otwartych konsultacjach – Kawiarenkach Obywatelskich. Krzysztof Kowalski, reprezentujący Zarząd Powiatu Braniewskiego i jako Opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, omówił zagadnienia związane z działalnością rady młodzieżowej. Adwokat Anna Olszewska, z Kancelarii Adwokackiej w Elblągu udzieliła porad dotyczących prawa cywilnego oraz granic wolności słowa i odpowiedzialności za ich przekroczenie.

Irena Wasilewska poruszyła temat relacji między młodzieżą a rodzicami. Dorota Sobolewska z Braniewskiego Centrum Kultury rozmawiała z nami o kulturze w dialogu.

Alicja Sokół praca w mediach – o tym opowiedzieli Elwira Kowalska, Kamila Kornacka, Jerzy Kuczyński i Zbigniew Woźniak. Bartłomiej Wójcicki przybliżył nam świat grafiki komputerowej.

Tworzymy media, aby pobudzić młodych ludzi do działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Przedstawiamy nasze poglądy na świat i staramy się, aby nasz głos był ważny i słyszalny.  Wspólna pasja pobudza nas młodych do aktywności! My nie siedzimy w domu, a wy?

Skip to content