I Forum Inicjatyw Młodzieżowych – Młodzież w działaniu

Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało w dniach 08-09 września 2023 w Braniewie ,,I Forum Inicjatyw Młodzieżowych Młodzież w działaniu”.

Celem wydarzenia było wypracowanie modelu sieci współpracy młodzieżowej oraz zwiększenie kompetencji przedstawicieli młodzieży z terenów gmin i powiatów pogranicza oraz gmin ościennych województwa warmińsko-mazurskiego -mówi Agnieszka Szydłowska, animator do spraw rozwoju regionalnego.

Uczestnikami wydarzenia była młodzież w wieku od 12 do 18 lat (reprezentanci rad młodzieżowych, samorządów szkolnych, młodzieżowych grup inicjatywnych, wolontariusze, młodzież zaangażowana w sejmiki).  Prowadzącymi warsztaty byli młodzi animatorzy/trenerzy z Fundacji Civis Polonus z Warszawy.

FIM skoncentrowało się na pomysłach młodych osób i zaangażowaniu uczestników
w interaktywne warsztaty połączone z integracją, komunikacją, w debaty oraz prezentację własnych już zrealizowanych inicjatyw. Uczestnicy podzielili się doświadczeniami. Wspólnie określili potrzeby nie tylko własne, ale też szkoły, swojej społeczności lokalnej, a nawet własnego podwórka, tworząc przestrzeń do dyskusji o obecnej sytuacji młodzieży oraz przyszłych perspektywach młodych mieszkańców województwa.

Wypracowaliśmy wspólną mapę potrzeb, co da uzasadnienie do przyszłych projektów np.: Erasmus Polska, projektów młodzieżowych realizowanych w ramach Urzędu Marszałkowskiego, NOWEFIO, Ministerstwa Edukacji itp.-dodaje Wojciech Wasilewski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.

W ramach przyszłych  nakierowanych na młodzież projektów  w każdej miejscowości organizowane będą wydarzenia out-doorowe promujące programy grantowe, gminę oraz samą młodzież, warsztaty, debaty, tematy związane z pozyskiwaniem funduszy przez młodzież na własne działania, mini-granty na realizacje przez młodzież własnych inicjatywy itp. Działania będą realizowane we własnych miejscowościach jak też na zasadzie wymiany młodzieżowej.

Młodzież po wspólnej integracji i wymianie doświadczeń zawiązali współpracę swoich środowisk.

 

Skip to content