Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju w ramach projektu „ biNGO Braniewski Inkubator NGO” wraz Miejską Radą Seniorów, Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie podinsp. Tadeuszem Telengą zaprosiliśmy mieszkańców powiatu braniewskiego do udziału w piknikowej debacie obywatelskiej dotyczącej bezpiecznego życia seniorów, która odbyła się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali kinowej w Braniewskim Centrum Kultury. Celem spotkania było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu braniewskiego w przedstawionym zakresie.

Poruszone tematy:

  • Przemoc wobec seniorów
  • Psychologiczne aspekty przemocy wobec seniorów
  • Prawne aspekty postępowania cywilnego i karnego dotyczące stosowania przemocy
  • Zagrożenia typowe dla tej grupy społecznej – w tym zagrożenia w sieci
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Musimy Pamiętać, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa!

Skip to content