Dnia 09.09.2023 r. o godz. 16: 00 na Przystanku Książka plac przy Bibliotece, Lipowina 7 w ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO” odbędzie się XVII Kawiarenka Obywatelska pt. „Praca i służba społeczeństwu – łączymy pokolenia w Gminie Braniewo”.

Tematem przewodnim kawiarenki jest głośne czytanie fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej podczas trwania Narodowego Czytania 2023 roku a czytać będą przedstawiciele samorządu, Kół Gospodyń Wiejskich, Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, przedsiębiorcy oraz wolontariusze z Centrum Aktywności Seniora w Lipowinie.

W drugiej części nastąpi dyskusja nad tematem pracy i służbie społeczeństwu ależ będzie fantastycznie. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Skip to content