23.08.2023 r. godz.14.00 w siedzibie BIR w ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO” została zorganizowana XVI Kawiarenka Obywatelska pt.: „Bezrobocie wśród młodych. Wolontariat, jako sposób na rozpoczęcie kariery”.

Wolontariatem w bezrobocie! Przy ubieganiu się o pracę ważne jest doświadczenie, kompetencje i kontakty. Wszystko to można zdobyć będąc wolontariuszem. To tylko jeden z wielu wniosków, do jakich doszli uczestnicy spotkania dyskusyjnego: „Jak wykorzystać wolontariat w walce z bezrobociem?”. Wolontariusz to ktoś otwarty na innych, niebojący się wyzwań i sprawdzenia samego siebie. To pomoc nie tylko innym, ale również inwestycja w siebie.

Jeśli masz pomysł na siebie, ktoś cię zatrudni. A wolontariat jest jednym z sposobów na sprawdzenie tego pomysłu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, młodzieżowe grupy nieformalne. Dziękujemy uczestnikom i ekspertce Pani Kamili za udział w dyskusji.

Skip to content