„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”… A czy można lepiej nauczyć młodzież partycypacji w lokalnym życiu społecznym niż poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy/miasta czy powiatu?

Młodzież z braniewskich szkół – kandydaci przyszłej Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego odwiedziła w ramach wizyty studyjnej Młodzieżową Radę Miejską w Węgorzewie. Odwiedzili Urząd Gminy Węgorzewo spotkali się z władzami urzędu – wymienili poglądy podjęli konstruktywną dyskusję odnośnie współpracy, Liderstwa oraz działań młodzieżowych w społeczności lokalnej.

Młodzież wspólnie uczestniczyła w warsztacie „Lider w Radzie Młodzieży”, które prowadziła Marta Florkowska – koordynatorka projektów, animatorka, doradczyni, członkini zarządu Stowarzyszenia ESWIP. To było udane spotkanie, które zaowocuje współpracą na przyszłość.

Skip to content