W dniach 14 i 15 lipca 2023 r., w czasie warsztatów z Partycypacji publicznej, które poprowadziła pani Kamila Kornacka, dziennikarka pracująca, na co dzień w Dzienniku Elbląskim, rozmawialiśmy o konsultacjach społecznych. Dowiedzieliśmy się, że Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz każdego szczebla przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Dyskutowaliśmy o tym, na czym polegają konsultacje społeczne, jako proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz każdego szczebla a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych, ile czasu trwają i jak powinno wyglądać podsumowanie konsultacji społecznych. Warsztaty utwierdziły nas w tym, jak ważne są dziś konsultacje społeczne i jak je prowadzić, aby zainteresować mieszkańców udziałem w nich. Wiedza zdobyta na spotkaniu przyda nam się, aby świadomie uczestniczyć w przyszłych konsultacjach społecznych na terenie naszego miasta, powiatu, kraju a może nawet Unii Europejskiej. Dziękujemy Pani Kamili za owocne spotkanie.

Skip to content