MediaAktywni to projekt mający na celu zwiększyć aktywność obywatelską młodzieży oraz poszerzyć ich wiedzę z różnych dziedzin dziennikarstwa obywatelskiego. W związku z tym Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju przewiduje cykl warsztatów dla uczestników w wieku 15-20 lat, podczas których będą oni mogli nauczyć się podstaw m.in. grafiki komputerowej, fotografii, realizacji telewizyjnej czy wideo. Projekt przewiduje organizację kawiarenek obywatelskich, debat oksfordzkich, wizytę studyjną w wybranej instytucji medialnej.