W ramach projektu ,, biNGO Braniewski Inkubator NGO” Zapraszamy na szkolenie

Kiedy: 15.04.2023 r.

Temat: „Jak napisać dobry projekt, realizować go i rozliczyć?” cz. II – diagnoza, narzędzia itp. Szkolenie skierowane do Organizacji Pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich. Liczba miejsc ograniczona – nie zapewniamy posiłku, lecz słodki poczęstunek.

  • Zgłoszenia na adres e-mail:  a.szydlowska@instytutbraniewo.pl
  • lub tel. 721-495-445