W ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO” Zapraszamy na szkolenie skierowane do Organizacji Pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich.

Liczba miejsc ograniczona – nie zapewniamy posiłku, ale słodki poczęstunek.

Skip to content