W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z Młodzieżą z LO im. Feliksa Nowowiejskiego z Braniewa.

Na spotkaniu omawialiśmy ważne aspekty widziane okiem młodego człowieka. Rozmawialiśmy o pomysłach oraz potrzebach, jakie ich nurtują nie tylko w szkole, ale też w środowisku, w którym mieszkają. Poruszyliśmy tematy dotyczącej powołania Rady Młodzieżowej, rozmawialiśmy o Ustawie o samorządzie gminnym Art. 5b, omówiliśmy tematy dotyczące Debaty Młodzieżowej, która już niedługo się odbędzie, ale o tym wkrótce poinformujemy.

Obecności młodych ludzi w procesach decyzyjnych to Ważny priorytet, dla nas dorosłych i jest to zadanie, które chcemy wspólnie realizować.

Skip to content