Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe 46 osób w wieku 18- 64 lat – biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie – korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem, zamieszkałych w gminach powiatu braniewskiego, w których odsetek korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średnia w wojewódzka (wszystkie gminy powiatu poza miastem Braniewo).

Termin: 2 lutego 2022

 

Rekrutacja trwa – zapraszamy! Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

kontakt.instytut@gmail.com

Skip to content