W zeszły czwartek, 5 października 2023r., w siedzibie Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju, w ramach projektu MediaAktywni Media Obywatelskie w Braniewie, odbyła się X Kawiarenka Obywatelska nt. „Oświata i bezpieczeństwo”, z  nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa oraz długoletnim strażakiem OSP w Braniewie, Panem Sewerynem Gutowskim.

Na spotkaniu poruszyliśmy kwestie polskiego systemu edukacji, w tym edukacji domowej, bo przecież edukację domową można uznać za kolejny stopień zaawansowania w procesie rozwoju systemu edukacji, który dodatkowo daje możliwość wyboru toku realizacji podstawy programowej

i działania ucznia w indywidualnym, dostosowanym do jego możliwości i potrzeb rytmie. Coraz więcej rodziców dzieci i młodzieży  decyduje się również na „szkołę w chmurze”, uważaną za mniej stresującą. Porozmawialiśmy o wadach i zaletach edukacji domowej a także o bezpieczeństwie fizycznym i psychicznym w szkołach tradycyjnych. Stwierdziliśmy, że  najważniejszym źródłem ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów w zmieniającej się rzeczywistości (epidemia, zmiany trybu nauczania, wojna na Ukrainie itp.) jest wielkość, jakość i dostępność sieci wsparcia. Uprzejmie dziękujemy Panu Sewerynowi Gutowskiemu za ciekawe spotkanie i czekamy na kolejne.

Skip to content