„Odpowiedzialność za przekroczenie granic wolności słowa” to temat IX Kawiarenki Obywatelskiej zorganizowanej 28.07.2023 r. w ramach projektu „MediaAktywni”, na której gościliśmy adwokat Annę Olszewską. Pani adwokat, jak zwykle, w bardzo interesujący sposób, przybliżyła nam wyżej wymieniony temat. Rozmawialiśmy o najważniejszych aktach prawnych w Polsce, organach sądowych i służbach mundurowych, które stoją na straży przestrzegania praworządności, o tym, czym jest odpowiedzialność karna i cywilna oraz jak ważne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Dowiedzieliśmy się również, czym zajmuje się Elbląskie Centrum Mediacji i jaką rolę odgrywa w rozwiązywaniu konfliktów. Zaciekawiła nas bardzo mediacja, jako odformalizowana możliwość pojednania zwaśnionych stron, czyli ugoda. Serdecznie dziękujemy Pani adwokat Annie Olszewskiej za owocne spotkanie i czekamy z niecierpliwością na kolejne.