„Pytanie o Bezpieczeństwo Seniorów przy kawie cz. II”

— myśl ta była motywem przewodnim IX Kawiarenki Obywatelskiej zorganizowanej w ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO”, która odbyła się 27.03.2023 r. w Kawiarni SANTOS z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Rad Seniorskich, Organizacji Pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz ekspertów z dziedziny Bezpieczeństwa z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.