4 września nasi młodzi dziennikarze uczestniczyli w IV Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego. Podczas sesji młodzi radni głosowali np. za organizacją kongresu SU lub zorganizowaniem konkursu na Logo MRPB. Podczas głosowania nad uchwałami Radni głosowali różnie, zdarzały się głosy przeciw lub niektórzy wstrzymywali się od głosu. W końcu i tak wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Działalność Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego jest bardzo interesująca. MR to grupa młodzieży, a dokładnie przedstawiciele z każdej ze szkół ponadpodstawowych. Pełnią funkcje przedstawicieli całej społeczności młodzieży z terenu Powiatu Braniewskiego.

Skip to content