II Kawiarenka Obywatelska – Dialog- Współpraca – Cel- Ludzie. W dniu 22.04.2022 odbędzie się II Kawiarenka Obywatelska zorganizowana w ramach projektu –  „biNGO Braniewski Inkubator NGO”.

Do wspólnej debaty Zapraszamy Organizacje Pozarządowe, Instytucje Dialogu Społecznego, Przedstawicieli Powiatu braniewskiego, Urzędu Miasta oraz Gmin, Radnych, Lokalnych przedsiębiorców, osoby prywatne oraz młodzież.

Motywem przewodnim będzie współpraca oraz Dialog Obywatelski na rzecz pomocy Humanitarnej skierowanych do uchodźców wojennych z Ukrainy.

Skip to content