15 września 2023r. w ramach współpracy z panią sołtys Krzewna Eugenią Ochrin-Iwanowską zorganizowaliśmy naszą pierwszą debatę oksfordzką w Krzewnie. Żywo dyskutowaliśmy z mieszkańcami wsi nad tezą: „Starszym należy się bezwzględnie szacunek”.
Uczestnicy wylosowali strony opozycji i propozycji. Sędziowie oceniali wystąpienia indywidualne mówców, biorąc pod uwagę konkretne kryteria. Oceniano również drużynę za spójność wszystkich czterech mów, linii argumentacyjnych, kontrargumentacji, definiowanie linii sporu, nieodbieganie od tezy, poziom analizy i logiki. Ocena debaty stała się całościowym ujęciem tego, co się w jej trakcie stało. Wygrała drużyna, która używała lepszych argumentów, lepiej kontrargumentowała oraz była lepsza retorycznie. W ocenie debaty pomogła karta sędziego. Po obliczeniu punktów – TEZA ZOSTAŁA OBALONA. Zwyciężyła opozycja.
Bardzo dziękujemy za świetną zabawę, atmosferę i gościnność Pani Sołtys, Kołu Gospodyń Wiejskich Krzewno oraz mieszkańcom wsi.
Skip to content