Dnia 8 października 2023 r. w ramach współpracy z organizatorami „Pikniku – Łączymy sąsiedzkie pokolenia”: Dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie Panią Joanną Smoliniec – Januszczyk oraz Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego Wojciechem Wasilewskim, zorganizowaliśmy naszą drugą debatę oksfordzką, tym razem w Braniewie. Żywo dyskutowaliśmy z mieszkańcami naszego miasta nad tezą: „Braniewo jest szansą dla młodych osób”. Uczestnicy wylosowali strony opozycji i propozycji. Sędziowie oceniali wystąpienia indywidualne mówców, biorąc pod uwagę konkretne kryteria. Oceniano również drużynę za spójność wszystkich czterech mów, linii argumentacyjnych, kontrargumentacji, definiowanie linii sporu, nieodbieganie od tezy, poziom analizy i logiki.  W ocenie debaty pomogła karta sędziego. Po obliczeniu punktów – TEZA ZOSTAŁA PODTRZYMANA!

Zwyciężyła, różnicą tylko jednego punktu, propozycja.  Poziom dyskusji był tak wysoki, że życzylibyśmy sobie takich debat publicznych w oglądanych mediach. Bardzo dziękujemy organizatorom za gościnność i smakołyki, a wszystkim uczestnikom debaty oraz publiczności za wspólną zabawę i świetną atmosferę.

Skip to content