Powrót z młodzieżowej przygody!

W ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO” przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu oraz młodzież z powiatowych szkół średnich odbyła kolejną wizytę Studyjną do Węgorzewa. Odbyły się warsztaty, Kawiarenki Obywatelskie oraz piknik w przestrzeni miejskiej Węgorzewa. Moderatorami działań była młodzież oraz trenerzy. Młodzież działała społeczne i animacyjnie z Młodzieżową Radą z Węgorzewa oraz samorządem szkolnym w środowisku lokalnym.

Dużą atrakcja oraz nagrodą dla młodzieży było spędzenie czasu w Garncarni w Kamionek Wielki. To przestrzeń relaksu, przyjaźni, wiedzy, miłości do sztuki oraz wspaniałej przyrody. Dziękujemy za gościnę, warsztaty, pełne garści wiedzy Marta Florkowska oraz Paweł Szymański. Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kołaszewskiemu oraz vice Burmistrz Lidii Czerniewicz za gościnę, pomoc w działaniach, wspaniała przygodę oraz liczymy na dalszą współpracę z Wami oraz Młodzieżą. Bez waszego wsparcie nie było by Przygody. 

Dziękujemy też za poprowadzenie Kawiarenek Obywatelskich Pani Oli Rodziewicz oraz Markowi Lipskiemu. Poruszyliśmy tematy związane z potrzebami młodzieży, współpracą z samorządem szkolnym, pracowaliśmy nad komunikacja, diagnozą, zarzadzaniu oraz jak zawiązać Partnerstwo RM.

Skip to content