W ramach projektu „biNGO Braniewski Inkubator NGO”  31.03.2023 r. w Braniewie odbył się Warsztat dla Dyrektorów szkół oraz opiekunów samorządów uczniowskich. Warsztat był poświęcony wzmacnianiu samorządności uczniowskiej oraz współpracy szkół z Młodzieżową Radą Powiatu i organizacjami pozarządowymi.

Dziękujemy Pani Dyr. Mirosławie Szulhan – SP6 im Jana Pawła II w Braniewie za współpracę. Warsztat poprowadził Piotr Sienkiewicz, wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edulab- współpracownik Fundacji Civis Polonus z Warszawy. Ekspert w zakresie edukacji obywatelskiej.

Skip to content