W dniu 31.03.2022 odbyła się I Kawiarenka Obywatelska  zorganizowana  w ramach projektu – „biNGO Braniewski Inkubator NGO”. Do wspólnej debaty zaprosiliśmy Organizacje Pozarządowe, Instytucje Dialogu Społecznego, Lokalnych Radnych Miasta Braniewo, osoby prywatne oraz młodzież z Klubu Wolontariatu ENTER z LO im. Feliksa  Nowowiejskiego.  Motywem przewodnim była Współpraca na rzecz  wspólnych działań skierowanych do uchodźców wojennych z Ukrainy. Jej celem było, zbieranie opinii uczestników i dyskusja wokół nich oraz budowanie relacji pomiędzy uczestnikami/grupami.

Dziękujemy za efektywną, wspólną pracę! Do zobaczenia na kolejnej Kawiarence. Kolejne spotkanie już wkrótce, a do jego udziału z pewnością zaprośmy szerszą grupę odbiorców, gdyż będzie bardzo merytorycznie!

Skip to content